OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI


Sprzedaż - Kupno - Wynajem

Budynek użytkowy na sprzedaż (1857 m2) - Łąck .

'.$this->advertisement->advertisementType.' '.$this->advertisement->propertyType.' powrót
 Powierzchnia › 1857 m2
 Województwo › mazowieckie
 Miejscowość › Łąck
 Ulica i nr › Nowe Rumunki

Opis nieruchomości

Likwidator spółki Międzynarodowe Centrum Szkolenia Energetyki w likwidacji
zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości:

Ośrodka Szkoleniowo-Hotelowego ?Dębowa Góra? k/Płocka ? prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości gruntowych: oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr: 5, o pow. 0,5500 ha - KW Nr PL1G/00006678/1, działka o nr 4/1 o pow. 0,2000 ha - KW Nr PL1G/00007946/8, działka o nr 3/4 o pow. 0,2700 ha - KW Nr PL1G/00007947/5, działka o nr 6/1 o pow. 0,2168 ha - KW Nr PL1G/00025341/9, położone w miejscowości Nowe Rumunki, w gminie Łąck, zabudowane budynkami Ośrodka Szkoleniowo-Hotelowego ?Dębowa Góra?, stanowiącymi odrębną nieruchomość. Powierzchnia zabudowy: 1.857,00 m2, powierzchnia użytkowa: 2.885,00 m2. Nieruchomość położona jest ok. 10 km od centrum Płocka, w miejscowości Łąck na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Ośrodek posiada bezpośredni dostęp do jeziora Górskiego.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim umówieniu się. Więcej informacji na stronie http://www.amethysthotels.pl/pl/nieruchomosci_na_sprzedaz
______________________________________________________________________________________
Podmioty zainteresowane złożeniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji [dalej: ?Potencjalni Nabywcy?] powinni złożyć pisemne odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji
w sprawie nabycia wybranej Nieruchomości [dalej: ?Odpowiedzi Potencjalnych Nabywców?],

Odpowiedzi Potencjalnych Nabywców powinny:
(1) zostać sporządzone w języku polskim i być opatrzone datą,
(2) złożone w jednym egzemplarzu w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie ? pocztą lub osobiście ? pod adresem: ENERGA SA (Komisja Przetargowa- Międzynarodowe Centrum Szkolenia Energetyki Sp. z o.o. w likwidacji) , al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk(3) zawierać następujące informacje i dokumenty:
(a) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i adres siedziby Potencjalnego Nabywcy,
(b) niewiążącą, wstępną ofertę w zakresie ceny nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego
Nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków,
(c) dokumenty potwierdzające umocowanie osób składających Odpowiedź Potencjalnego Nabywcy
wraz z umocowaniem do działania w imieniu Potencjalnego Nabywcy w toku negocjacji dotyczących nabycia Nieruchomości,
(d) oświadczenie o zapoznaniu się ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub z planem zagospodarowania przestrzennego oraz stanem techniczno-użytkowym nieruchomości.

Przedmiotem negocjacji z Potencjalnymi Nabywcami będzie cena za nabywane prawo własności
lub użytkowania wieczystego do Nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności do posadowionych
na nich budynków lub urządzeń.
Ocena złożonych ofert wstępnych służyć będzie jako podstawa do wyboru grupy Potencjalnych Nabywców, którzy zostaną dopuszczeni do negocjacji. W skład tej grupy będą wchodzić Potencjalni Nabywcy, których oferty wstępne uznane zostaną przez Spółkę MCSE za najbardziej korzystne.
MCSE zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Nabywców, którzy złożą Odpowiedzi Potencjalnych Nabywców.


Spółka MCSE zastrzega sobie w szczególności prawo do:
? wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Nabywców, z którymi podejmie negocjacje,
? odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,
? przedłużenia terminu składania Odpowiedzi Potencjalnych Nabywców.

Spółka MCSE nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Nabywców
w związku ze złożeniem Odpowiedzi Potencjalnych Nabywców i uczestnictwem w negocjacjach.
Informacji na temat sprzedaży nieruchomości udzielają:
Anita Tadrzak nr tel. 693 301 847,
Ewa Połubińska-Tetyk nr tel. 785 875 180,
Michał Jankowski nr tel. 609 710 262
Międzynarodowe Centrum Szkolenia Energetyki Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Straszynie zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków zaproszenia do negocjacji, przy czym zmiany nie będą miały wpływu na ważność oferty, złożonej przed dokonaniem zmiany,
lub uzupełnieniem warunków.

 Zdjęcia obiektu

Kliknij na miniaturę, aby powiększyć wybrane zdjęcie .
  - Łąck

Lokalizacja na mapie

Poniżej znajduje się mapa z zaznaczonym miejscem, gdzie znajduje się oferowana nieruchomość.

Ładowanie mapy...

Dane kontaktowe

Poniżej znajdują się dane umożliwiające kontakt z osobą oferującą nieruchomość.

 Wyślij wiadomość ›
 Kod ›
493d6a
 Przepisz kod ›
 Twój e-mail ›

Wyświetleń oferty: 1368

Regulamin | O nas | Polityka prywatności
Serwis bezpłatnych ogłoszeń nieruchomości nie odpowiada za ogłoszenia.