OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI


Sprzedaż - Kupno - Wynajem

Budynek użytkowy na sprzedaż (16495 m2) - Rowy.

'.$this->advertisement->advertisementType.' '.$this->advertisement->propertyType.' powrót
 Powierzchnia › 16495 m2
 Województwo › pomorskie
 Miejscowość › Rowy
 Ulica i nr › Wczasowa

Opis nieruchomości

Likwidator spółki Międzynarodowe Centrum Szkolenia Energetyki w likwidacji
zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości:

Ośrodka Wypoczynkowego w Rowach ? prawo wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 2/9 o pow. 1,6495 ha, obręb: 20, położona w Rowach, przy ul. Wczasowej 12,
w gminie Ustka, KW Nr SL1S/00040878/6 wraz z prawem własności budynków i budowli, stanowiących odrębną nieruchomość. Nieruchomość położona jest ok. 150-200 m od plaży i morza, ok. 1 km od Jeziora Gardno i ok. 1 km na południowy- zachód od centrum miejscowości Rowy. Na nieruchomości znajdują się: budynek portierni i budynek gospodarczy o łącznej powierzchni użytkowej ok. 30 m2, 6 murowanych domów wypoczynkowych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 720 m2 (każdy z domków składa się
z 3 dwupoziomowych mieszkań wakacyjnych o powierzchni użytkowej jednego mieszkania ok. 40 m2,
Stan techniczny bardzo dobry), pole kempingowe, boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim umówieniu się. Więcej informacji na stronie http://www.amethysthotels.pl/pl/nieruchomosci_na_sprzedaz
______________________________________________________________________________________
Podmioty zainteresowane złożeniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji [dalej: ?Potencjalni Nabywcy?] powinni złożyć pisemne odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji
w sprawie nabycia wybranej Nieruchomości [dalej: ?Odpowiedzi Potencjalnych Nabywców?],

Odpowiedzi Potencjalnych Nabywców powinny:
(1) zostać sporządzone w języku polskim i być opatrzone datą,
(2) złożone w jednym egzemplarzu w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie ? pocztą lub osobiście ? pod adresem: ENERGA SA (Komisja Przetargowa- Międzynarodowe Centrum Szkolenia Energetyki Sp. z o.o. w likwidacji) , al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk(3) zawierać następujące informacje i dokumenty:
(a) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i adres siedziby Potencjalnego Nabywcy,
(b) niewiążącą, wstępną ofertę w zakresie ceny nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego
Nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków,
(c) dokumenty potwierdzające umocowanie osób składających Odpowiedź Potencjalnego Nabywcy
wraz z umocowaniem do działania w imieniu Potencjalnego Nabywcy w toku negocjacji dotyczących nabycia Nieruchomości,
(d) oświadczenie o zapoznaniu się ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub z planem zagospodarowania przestrzennego oraz stanem techniczno-użytkowym nieruchomości.

Przedmiotem negocjacji z Potencjalnymi Nabywcami będzie cena za nabywane prawo własności
lub użytkowania wieczystego do Nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności do posadowionych
na nich budynków lub urządzeń.
Ocena złożonych ofert wstępnych służyć będzie jako podstawa do wyboru grupy Potencjalnych Nabywców, którzy zostaną dopuszczeni do negocjacji. W skład tej grupy będą wchodzić Potencjalni Nabywcy, których oferty wstępne uznane zostaną przez Spółkę MCSE za najbardziej korzystne.
MCSE zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Nabywców, którzy złożą Odpowiedzi Potencjalnych Nabywców.




Spółka MCSE zastrzega sobie w szczególności prawo do:
? wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Nabywców, z którymi podejmie negocjacje,
? odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,
? przedłużenia terminu składania Odpowiedzi Potencjalnych Nabywców.

Spółka MCSE nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Nabywców
w związku ze złożeniem Odpowiedzi Potencjalnych Nabywców i uczestnictwem w negocjacjach.
Informacji na temat sprzedaży nieruchomości udzielają:
Anita Tadrzak nr tel. 693 301 847,
Ewa Połubińska-Tetyk nr tel. 785 875 180,
Michał Jankowski nr tel. 609 710 262
Międzynarodowe Centrum Szkolenia Energetyki Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Straszynie zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków zaproszenia do negocjacji, przy czym zmiany nie będą miały wpływu na ważność oferty, złożonej przed dokonaniem zmiany,
lub uzupełnieniem warunków.

 Zdjęcia obiektu

Kliknij na miniaturę, aby powiększyć wybrane zdjęcie .
  - Rowy

Opis działki

woda
prąd

Okolica

plac zabaw

Lokalizacja na mapie

Poniżej znajduje się mapa z zaznaczonym miejscem, gdzie znajduje się oferowana nieruchomość.

Ładowanie mapy...

Dane kontaktowe

Poniżej znajdują się dane umożliwiające kontakt z osobą oferującą nieruchomość.

 Wyślij wiadomość ›
 Kod ›
03fda1
 Przepisz kod ›
 Twój e-mail ›

Wyświetleń oferty: 1786

Regulamin | O nas | Polityka prywatności
Serwis bezpłatnych ogłoszeń nieruchomości nie odpowiada za ogłoszenia.